دادن غذای بیش از حد به ماهیان رایج ترین اشتباهی است که دارندگان ماهی مرتکب می شوند. غذای بیش از حد باعث کم اثر شدن فیلتر و به وجود آمدن مواد سمی میشود که برای ماهی مضر است.
در طبیعت ماهی ها تنها زمانی که گرسنه باشند و غذا در دسترس باشد تغذیه می کنند. اگر منابع غذایی زیاد باشد، آنها در طی روز در چندین نوبت غذا می خورند. از طرفی اگر غذا به اندازه کافی وجود نداشته باشد، ممکن است بین هر وعده ی غذایی آنها چند روز فاصله باشد. به همین دلیل ماهی ها بسیار فرصت طلبند و هر زمان که فرصت باشد غذا می خورند. این بدان معناست که معمولا هر مقدار غذایی را که به آنها می دهید می خورند، حتی اگر گرسنه نباشند. دفعه ی بعد که ماهی تان برای غذا از شما التماس می کند این نکات را به یاد داشته باشید. ماهی به سرعت کسی را که به او غذا می دهد میشناسد و حتی اگر نیازی به غذا نداشته باشد، برای به دست آوردن آن تلاش می کند.
 چه موقع و چه مقدار به ماهی خود غذا دهیم؟ (ترجمه)
چه موقع؟
پس چه موقع و چه مقدار باید به ماهی غذا داد؟ تعداد دفعات نسبت به نوع ماهی متغیر است. به طور کلی برای اکثر ماهی ها یک وعده در روز کافی است. اگرچه برخی ترجیه می دهند به ماهی خود دو بار در روز غذا دهند. صرف نظر از یک یا دو بار غذا دادن در روز، مسئله ی مهم "کم غذا دادن" است. زمان غذا دادن چندان مهم نیست، البته به جز ماهیانی که در شب تغذیه می کنند، مانند گونه های خاصی از کت فیش ها. اگر در تانک خود ماهی شبگرد دارید، درست پیش از خاموش کردن لامپ ها به آنها غذا دهید.
برای قانون یک بار غذا دهی در روز استثنا نیز وجود دارد. گیاه خواران باید در تعداد دفعات بیشتر تغذیه شوند؛ زیرا معده ی آنها کوچک است و نمی تواند غذای زیادی را در خود نگه دارد. در طبیعت آنها در تمام طول روز از گیاهان تغذیه می کنند. باید به آنها به طور روزانه در چندین وعده ی کوچک غذا داد. لارو های تازه هچ شده و ماهی های جوان و نابالغ به تعداد دفعات غذا دهی بیشتر نیاز دارند.
 چه موقع و چه مقدار به ماهی خود غذا دهیم؟ (ترجمه)
چه مقدار؟
یک قاعده ی خوب برای تعیین میزان غذادهی این است که ماهی باید غذای ریخته شده را در کمتر از 5 دقیقه مصرف کند. هنگامی که شک دارید، کمتر غذا دهید! شما همواره در صورت لزوم میتوانید یک وعده ی کوچک دیگر برای آنها غذا بریزید. اگر چه در صورتی که غذا بیش از اندازه ریخته شود، باقیمانده ی غذا تجزیه می شود که برای ماهی مضر است. همیشه باقیمانده ی غذا را سیفون کنید.

منبع: freshaquarium.about.com
مترجم: میلاد