نام علمی: Barbus conchonius
سطح مراقبت: آسان، مناسب برای مبتدیان
اندازه: 10 سانتی متر / 4 اینچ
اسیدیته (pH): بین 6 تا 7
دما: 18 تا 26 درجه سانتی گراد
سختی آب: 5 تا 15 dH
خاستگاه: هند
طول عمر: 3 تا 4 سال
خصوصیات رفتاری: عموما ماهی صلح جویی ایست، اما در صورتی که در دسته های کمتر از 5 تا نگهداری شود، ممکن است به باله های ماهیان دیگر آسیب برساند. نگه داری تنها یک جفت از آنها قطعا موجب بروز این رفتار خواهد بود.
تولید مثل: تکثیر رزی بارب میتواند بسیار آسان باشد. آنها تخم گذارند، اما تخم های خود را می خورند. لازم است که تانک تکثیر پر از گیاه پهن برگ باشد. پس از تخم ریزی باید والدین را به تانک دیگری انتقال داد. برای تغذیه ی لارو ها می توان از میگوی آب شور استفاده کرد.
سایز تانک: 20 گالون یا بیشتر
گونه های سازگار: نباید با ماهیانی که باله بلند دارند و به آرامی حرکت می کنند نگه داری شود.
تغذیه: همه چیز خوار است؛ برنامه غذایی شامل پولکی و انواع غذاهای زنده و منجمد مناسب است.
سطح شنا: سرتاسر تانک
معرفی رزی بارب (Barbus conchonius)

منبع: 
www.fishlore.com
ترجمه: میلاد