نام: Danio albolineatus
نام های دیگر: Brachydanio albolineatus, Danio albolineata, Danio pulcher, Danio stoliczkae, Danio tweediei, Nuria albolineata
نام عمومی: دانیو مرواریدی
خانواده: Cyprinidae
خاستگاه: تایلند، سوماترا، Burma
اندازه: 6 سانتی متر / 2 اینچ
خصوصیات رفتاری: ماهی صلح جو است که به صورت دسته ای حرکت می کند.
طول عمر: 5 سال
سطح شنا: سرتاسر تانک
حداقل سایز تانک: 20 گالون
تغذیه: همه چیز خوار است؛ اکثر غذاها را می خورد.
تولید مثل: تخم گذار
سطح مراقبت: آسان
اسیدیته (pH): بین 6.5 تا 7.0
سسختی آب: بین 5 تا 12 dGH
دما: بین 18 تا 28 درجه ی سانتی گراد
معرفی دانیو مرواریدی (Danio albolineatus)

منبع: freshaquarium.about.com
ترجمه: میلاد