نام علمی: Balantiocheilos melanopterus
نام عمومی: سیلور شارک
سطح نگه داری: آسان تا متوسط، به فضای وساع برای شنا و تانک بزرگ نیاز دارد.
اندازه نهایی: 33 سانتی متر، 13 اینچ
pH: بین 6 تا 8
دما: 22 تا 28 درجه سانتی گراد
سختی آب: 5 تا 12 dH
طول عمر: 8 تا 10 سال
خاستگاه: جنوب شرقی آسیا
رفتار: سیلور شارک گونه ای صلح جو است و میتوان آن را با ماهی های کوچکتر نگه داری کرد؛ البته نباید با ماهی هایی که اندازه آنها به اندازه دهان سیلور شارک است نگه داری شوند.
تولید مثل: تکثیر این ماهی در آکواریوم به دلیل اندازه ی بزرگ مولدین توصیه نمی شود.
اندازه ی تانک: هرچه تانک بزرگتر باشد بهتر است. با در نظر گرفتن اندازه ی یک سیلور شارک بالغ و نیز با توجه به اینکه ماهی ای گروهی است، تانکی با حجم 125 یا حتی 180 گالون برای یک دسته از این ماهی مناسب خواهد بود.
تغذیه: ماهی خوش خوراکی است، انواع غذاها را از قبیل غذاهای منجمد، پلت ها و ... می پذیرد. تنوع در برنامه ی غذایی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
تعیین جنسیت: دشوار است؛ اما سیلور شارک ماده ممکن است نسبت به نر هم سن خود کوچکتر باشد.