رازبورای تابان
نام گونه: Rasbora borapetensis
نام عمومی: رازبورای تابان
خانواده: Cyprinidae
دسته: Cypriniformes
کلاس: Actinopterygii
اندازه ی نهایی: 5 سانتی متر / 2 اینچ
محیط زیست: آب شیرین
خاستگاه: تایلند و مالزی؛ مالاکا
خلق و خو: دوستانه، خجالتی
نگهداری: رازبورای تابان (Rasbora borapetensis) یک ماهی گروهی است و باید در آکواریوم به صورت گروهی نگه داری شود. میتوان آن را با گونه های کوچک دیگر که نیازمند شرایط آب مشابه هستند در یک تانک قرار داد. از نگهداری رازبورای تابان با گونه های تهاجمی خودداری شود.
مشخصات آب: دمای 22 تا 26 درجه ی سانتی گراد؛ PH بین 6.0 تا 7.0
ملزومات آکواریوم: رازبورای تابان باید به صورت گروهی در آکواریومی با پوشش گیاهی متراکم نگهداری شود. توصیه میشود بخشی از گیاهان طوری کاشته شوند که سایه آنها قسمتی از آکواریوم را تاریک کند. برای این کار می توان از گیاهان شناور در سطح آب استفاده کرد. همچنین رازبورای تابان بستر تیره را ترجیح می دهد.
تغذیه: این ماهی انواع غذاها را به راحتی می پذیرد، بنابراین تغذیه ی آنها راحت است. یک رژیم غذایی متنوع، شامل غذای زنده و منجمد و سبزیجات برای آنها مناسب است.
تکثیر: تکثیر رازبورای تابان مشکل است اما غیر ممکن نیست. ماهی را با مقدار زیادی غذای زنده تغذیه کنید تا به شرایط مطلوب برسد. پوشش کف تانک در نظر گرفته شده برای تکثیر باید به گونه ایی باشد که از تخم ها محافظت کند. پس از اینکه تخم ریزی انجام شد، والدین را به تانک دیگری انتقال دهید. لاروها بسیار کوچکند و بعد از 7 الی 14 روز میتوان آنها را با تخم میگوی تازه هچ شده تغذیه کرد.