اگرچه گلد فیش ها را به عنوان ماهی ها یی مناسب برای تازه کارها نام میبرند اما در حقیقت این چنین نیست. گلد فیش ها ماهی های سرد ابی هستند که به فضا ها زیاد و مقدار زیادی اکسیژن محلول در اب نیاز دارند .در مقایسه با بسیاری از گروه های ماهی ها گلد فیش ها ماهیان بزرگی هستند با سایز بدنی بزرگ برای طولشان.نگه داشتن اب در شرایط خوب برای گلد فیش ها یعنی دسته و پنجه نرم کردن با فضولات زیادی که این ماهی ها تولید میکنند و مطمعن باشیم که اب دارای اکسژن مناسب است و زیاد گرم نیست.تمام گلد فیش ها نیاز های یکسانی دارند اما نباید در اب سردتر از 30 درجه فارنهایت نگهداری شوند .برای جلوگیری از شلوغی بیش از حد برای گلد فیش ها باید به ازای هر یک گلد فیش 20 گالن اب داشته باشیم گلد فیش های معمولی می توانند تا 1 فوت رشد کنند و گلد فیش های فانتزی میتوانند تا 6 اینچ و بیشتر رشد داشته باشند.گلد فیش ها به مکمل های گیاهی در جیره غذایی خود نیاز دارند . نخود فرنگی کمی پخته شده مکمل مناسبی برای انها خواهد بود
برگردان ایرانشاه