این خانواده از رده ماهیان استخوانی(osteichthyes) زیر رده ی actionpterygii و راسته ی perciformes می باشد که دارای تقریبا 1000 گونه است . از این تعداد نزدیک به 100 گونه قابلیت تکثیر و پرورش در مخازن اکواریوم را دارا می باشند
سیکلیده ها در زمره ی شناخته شده ترین و عمومی ترین ماهیان اکواریومی اب شیرین هستندکه در سراسر استوا و نواحی استوایی اسیا افریقا امریکای مرکزی و جنوبی پراکنده شده اند.انها تقریبا منحصرا ماهیان اب شیرین هستند البته به جز چند استثنا که بومی اب شور هستند.سیکلیده ها از لحاظ پراکنش از اروپا و استرالیا و بیشتر مناطق اسیا غایبند.البته یک گونه از این خانواده بومی مناطق جنوبی کشورمان هست که طی بررسی های به عمل امده در سالهای قبل از 13 منطقه در 11 نهر و رود از حوضه ی خلیج فارس در تنگه هرمز معرفی شده و از حوزه رود های اصلی در ناحیه شرق (ابریز رودمیناب و حوضه جازموریان)و شمال غربی(ابریز مند)توسط پروفسور کد کانادایی نمونه برداری شده است
ممکن است از لحاظ ظاهر ماهیان این خانواده مانند سیچلاید اردکی دراز و باریک باشند
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

ویا همانند انجل و دیسکس بدنی فشرده و بلند داشته باشند
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

سیکلیده ها ماهیان خوش بنیه ای هستند که معمولا سر انها در مقایسه با بقیه بدن بزرگ است .بدن پوشیده از فلسهای متوسط یا بزرگ برجسته شانه ای که این فلس ها تنها تا اندازه ای سر را می پوشانند باله های پشتی و مخرجی دارای شعاعهای خاردار در جلو و به دنبال انها شعاع های نرم هستند .ممکن از شعاع نرم باله های پشتی / مخرجی و شکمی دراز باشند .معمولا باله پشتی گرد و مدور بوده و از لحاظ طولی تا حد زیادی طول پشت را در بر میگیرند. در سیکلیده ها باله چربی دیده نمی شود
یکی از خصوصیات مشخص این ماهیان تک سوراخ بینی انهاست در این خانواده همانند خانواده pomacentridae دهان به طرف جلو کشیده شده است .دندانها اغلب مخروطی اما به طور قابل ملاحظه ای موافق عادات تغذیه ایشان تغییر کرده است. بسیاری از گونه های بالغ چشمان بزرک و پیشانی چاق و بر امده دارند .الگو همسر گزینی و تولید مثل این ماهی ها به وسیله رفتار شناسان حیوانات مانند کنراد لورنز که در پی مطالعات بیشتر در مورد جفتگیری دفاع از قلمرو و تشخیص والدین جوان هستند بررسی شده است.
تولید مثل در این ماهیان خارجی است و مراقبت والیدن از تخم ها از روش ساده تا پرورش استوانه ای تخم و نوزاد در دهان متغییر است
منبع کتاب ماهیان زینتی 2
نگارنده ایرانشاه
قسمت اول