برخي از عادت‌ها شايد از نظر ما خيلي مهم نباشند اما به راحتي مي‌توانند به زيبايي و سلامت دندان‌هايمان صدمه بزنند....
شايد شما هم ديده باشيد که برخي خانم‌ها ناآگاهانه و ناخودآگاه سنجاق‌سر خود را بين دندان‌هايشان مي‌گيرند يا برخي خياط‌ها سوزن و برخي نجارها ميخ را کنار دهانشان مي‌گذارند يا از آن بدتر، برخي افراد که عادت به کشيدن پيپ دارند، پيپ را يک سمت دهان گذاشته و با گوشه لب پيپ را نگه مي‌دارند. اين نوع عادت‌ها مي‌تواند سبب ساييدگي و فرورفتگي کنار دندان‌ها و حتي بازشدگي آنها از هم شود. همين تاثير را مي‌توانيم در کساني که عادت به تخمه شکستن دارند هم مشاهده کنيم. تخمه شکستن‌، به مرور، اثر فرورفتگي در دندان ايجاد مي‌کند ولي مثل پيپ، سبب باز شدن دندان‌ها از هم نمي‌شود. به طور کلي، هر چيزي که مرتبا با دندان‌ها تماس داشته باشد، به عرض خودش، يک فرورفتگي در لبه دندان‌ها به وجود مي‌آورد. بيشترين اثر تخمه شکستن را مي‌توانيم روي دندان‌هاي جلويي که به صورت اهرم قرار مي‌گيرند، ببينيم. در درازمدت، عادت به شکستن تخمه‌ها سبب ايجاد فرورفتگي در لبه دندان‌ها مي‌شود که نماي زيبايي ندارد و مي‌تواند مشکل‌ساز شود.

خوردن برخي مواد غذايي سفت مثل تخمه، به ويژه تخمه ژاپني، و همچنين بلال که پوست آن بين دندان‌ها و گاهي در لثه فرو مي‌رود، مي‌تواند اتصال بين لثه و دندان را از بين ببرد و سبب بروز التهاب در لثه‌ها شود. البته جاي نگراني نيست؛ چون اين اتفاق زياد نمي‌افتد. شايد تخمه شکستن‌هاي متداول آسيب چنداني به دندان نرساند ولي اين موضوع به سفتي و شدت و دفعات استفاده از تخمه برمي‌گردد. يک تخمه نرم مثل تخمه کدو اگر به طور مرتب استفاده شود، مي‌تواند صدمه بيشتري نسبت به تخمه‌هاي سفتي که به صورت تفنني مصرف مي‌شوند، به دندان وارد کند و بر زيبايي دندان، به ويژه دندان‌هاي دايمي، تاثير بگذارد.


نویسنده: پریسا