Paradise Fish~Paradise Gourami

محمد رسولی نژاد


Resigzed Image Click this bar to view the full image.


نام عمومی: ماهی بهشتی~ Paradise Fish
خانواده: Osphronemidae
مشآ(زادگاه): ماهی بهشتی در نهر ها ، شالیزارها و آب راه های آسیای جنوب شرقی زندگی می کند.
اندازه ی بالغین: طول این ماهی به 10 سانتی متر معادل 4 اینچ می رسد، البته دم ماهیان نر یک یا 2 اینچ کشیده تر است.
دمای مطلوب: 27-16 درجه سانتی گراد (81-61 درجه فارنهایت)
اسیدیته آب: dGH 30-5
خلقو خو: ماهی بهشتی از لحاظ خلق و خو شبیه ماهی فایتر است اما نه خیلی زیاد. این ماهی جنگجو وشکارگر است. انتخاب ماهی های سازگار با این ماهی دشوار می باشد. گورامی بهشتی ترجیح می دهد تنها زندگی کند اما می توانیم آن را با بعضی از ماهی های دیگر نگهداری کنیم.
حداقل اندازه ی تانک: 20 گالن معادل 5 لیتر
تغذیه: اگرچه که ماهی بهشتی همه چیز خوار است ولی غذاهای غنی شده با گوشت را ترجیح می دهد. غذاهایی که برای ماهی فایتردرست شده اند را نیز به خوبی می خورد، اما نباید منحصرا از این غذا ها برای ماهی بهشتی استفاده کرد. به دلیل خصوصیت شکارگریشان این ماهی ها از خوردن غذاهای زنده لذت می برند.
سطح مراقبت: همانند ماهیان لابیرنت دار دیگر ماهی بهشتی می تواند هوا را از سطح آب ببلعد. این ماهی دارای یک ارگان لابیرنت خاصی است که مانند یک شش عمل کرده و ماهی را قادر می سازد تا در آب هایی که دارای مقادیر کم اکسیژن هستند زنده بماند. گورامی بهشتی تقریبا ماهی مقاومی است و با شرایط آکواریوم آداپته می شود. در آکواریومهای با جریان آب آرام و گیاهان تنومند به خوبی زیست می کند. باید یک درپوش برای آکواریوم قرار دهید تا از پرش ماهی به بیرون جلوگیری شود.
تشخیص جنسیت: نرها دارای الگوی رنگ بهتر و روشن تری هستند و باله های آن ها هم عریض تر و طویل تر از ماده هاست.