ایسنا: محققان آمریکایی با ترکیب دندان‌های چند نوع کوسه مختلف، موفق به ساخت یک اره بسیار قدرتمند شدند.


زیست‌شناسان دانشگاه واشنگتن کارآیی و میزان مرگبار بودن دندان‌های انواع مختلف کوسه را مورد بررسی قرار دادند؛ کوسه با کمک آرواره قدرتمند و بزرگ خود، شکار را اسیر کرده و دندان‌ها را در گوشت قربانی فرو می‌کند.


محققان در ادامه تحقیقات تصمیم به ساخت نمونه آزمایشی یک اره با استفاده از دندان‌های کوسه گرفتند.

ساخت اره با دندان‌های کوسه +عکس

برای ساخت این اره قدرتمند که Jawzal نام دارد، از ترکیب دندان‌های گونه‌های مختلف کوسه شامل کوسه ابریشمی، کوسه ببری، کوسه sixgill و sandbar استفاده شد.

سپس از این اره قدرتمند برای برش یک تکه ماهی سالمون استفاده شد؛ طبق تحقیقات صورت گرفته، دندان‌های کوسه ببری از سایر گونه‌ها مرگبارتر است که می‌تواند ستون فقرات ماهی سالمون را با شش برش خرد کند. در رتبه بعدی تیزترین دندان نیز، دندان کوسه sixgill قرار دارد.

ساخت اره با دندان‌های کوسه +عکس

نتایج این تحقیق در نشست سالانه جامعه زیست‌شناسان اعلام شده است.