زیست بوم: اداره کل حفاظت محیط زیست البرز یکبار دیگر پرنده فروشان را غافلگیر کرد.

به گزارش زیست بوم، ماموران یگان حفاظت اداره کل و کارشناسان محیط طبیعی اداره حفاظت محیط زیست کرج، طبق برنامه ای که به صورت مستمر ادامه دارد در قالب یک گشت مشترک اقدام به بازرسی از پرنده فروشی های سطح شهر كرج نمودند.طی این بازدید ماموران موفق به کشف و ضبط تعدادي از پرندگان وحشي غیر مجاز در اين مراكز شدند.متاسفانه در میان پرندگان كشف و ضبط شده یک قطعه پاشلک و یک بهله درنای خاکستری نیز وجود دارد که توانایی پرواز کردن و زندگی مستقل در طبيعت را از دست داده اند.
این دو پرنده ارزشمند به طور موقت تحويل یکی از مراکز نگهداری از حیوانات وحشی شهرستان کرج گرديد.

نجات پرندگانی که پرواز را از یاد برده اند

نجات پرندگانی که پرواز را از یاد برده اند

نجات پرندگانی که پرواز را از یاد برده اند

نجات پرندگانی که پرواز را از یاد برده اند