دیده بان حقوق حیوانات: ده نفر از کارکنان رسیدگی به حیوانات از سرتاسر دنیا، طی یک کارگاه آموزشی پنج روزه در باغ وحش دیترویت در حال دستیابی به نحوه دید حیوانات بهمورد جهان هستند. در بین تمریناتی که آنها انجام دادند، دیدن دنیا با چشمهای نه خیلی واضحِ خوک وحشی آفریقایی است.
جهان از چشم حیوانات
به گزارش دیده بان حقوق حیوانات و به نقل از دیترویت فری پرس شرکت کنندگان عینکهایی به چشم گذاشتند که دید آنها را مه ­آلود می­کرد و سپس درست مثل یک خوک آفریقایی واقعی بر روی چهار دست و پا بر روی چمنها، خاک و گل جست و خیز کردند.باغ ­وحش دیترویت برگزارکننده یک کارگاه آموزشی پنج روزه درباره رفاه حیوانات است که کارکنان مراقبت از حیوانات از دورترین نقطه- مثل پیتر هِی ۴۶ ساله از چین که مدیر رفاه حیوانات است، در آن شرکت می کنند تا آموزشهای لازم را از مرکز باغ وحش رفاه حیوانات دریافت نمایند. این گروه که شامل ده نفر می شوند زندگی یک خوک وحشی آفریقایی را شبیه ­سازی می ­کنند. آنها از طریق عینکی به دیدن اطراف می­پردازند که چیزها را خیلی شفاف نشان نمی­دهد زیرا، خوکها دارای قدرت بینایی ضعیف و حس شنوایی قوی هستند.
جهان از چشم حیوانات
این کارگاه آموزشی فرورفتگی، “از مراقبت خوب تا رفاه عالی”، هر ساله توسط مرکز جامعه جانورشناسی دیترویت برای رفاه حیوانات باغ وحش برگزار شده و کارکنان مراقبت از حیوانات غیربومی از سرتاسر دنیا را جلب خود می کند. از اولین زمان برگزاری کارگاه در سال ۲۰۱۱، بیش از ۵۰ شرکت کننده از پنج کشور در آن شرکت کرده­ اند.
جهان از چشم حیوانات
استفانی آلارد مدیر باغ ­وحش دیترویت و رفاه حیوانات می ­گوید: “رفاه حیوانات غیربومیِ در اسارت به یک موضوع مهم قابل بحث تبدیل شده است، و ما خود را متعهد به درک چگونگی خوشبخت شدن- و نه فقط زنده ماندن- حیواناتی می دانیم که در باغ ­وحش ها زندگی می­کنند. یکی از اساسی­ ترین چیزها برای پیشرفت رفاه حیوانات باغ­ وحش درک بهتر این است که چگونه زندگی تحت مراقبت انسان بر رفاه فردی تاثیر می­گذارد. “