به گزارش "نشنال‌جئوگرافیک"، زیست‌شناسی به نام "گریگوری اریکسون" و همکارانش با ابداع روشی برای اندازه‌گیری قدرت آرواره‌ها و اندازه‌گیری شدت گازگرفتن 23 نوع کروکودیل زنده چنین نتیجه گرفتند که کروکودیل‌های آب‌شور آرواره‌هایشان را با فشار 25.5 مگاپاسکال (معادل 251.8 برابر فشار هوا) روی طعمه ببندند. 

چنین فشاری توسط 16460 نیوتون نیرو روی سطح دندان‌ها با مساحت کلی 6.5 سانتی‌متر مربع اعمال می‌شود.
برای مقایسه، انسان می‌تواند با اعمال 890 نیوتن نیروی گاز گرفتن و اعمال فشار 1 تا 1.4 مگاپاسکال روی دندان‌هایش، یک تکه استیک را پاره کند. 

کفتارها، شیرها و ببرها می‌توانند با اعمال نیروی 4450 نیوتنی، نزدیک به 6.9 مگاپاسکال فشار بر طعمه خود اعمال و آن را از هم بدرند. هم‌چنین در یک شبیه‌سازی کامپیوتری در سال 2008 / 1387 تخمین زده شده بود که کوسه سفید 6.5 متری می‌تواند آرواره‌های خود را با فشار 27.6 مگاپاسکال (معادل با 17790 نیوتن نیروی گاز گرفتن) بر روی طعمه فرود آورد، هرچند که این مورد هرگز اندازه‌گیری نشد.

محاسبات دانشمندان نشان می‌دهد قوی‌ترین آرواره‌های طول تاریخ به نیای بزرگ کروکودیل‌ها با نام علمی Deinosuchus تعلق دارد که نزد دیرینه‌شناسان به «کروکودیل ترسناک» مشهور است و می‌توانسته با اعمال نیروی 102750 نیوتن در حین بستن آرواره‌هایش، فشاری معادل 159مگاپاسکال اعمال کند. 

آرواره‌های تی.‌رکس، دایناسور گوشتخوار افسانه‌ای که بین مردم به‌ ترسناک‌ترین شکارچی عصر دایناسورها مشهور شده، می‌توانست 57هزار نیوتن نیرو بر طعمه خود اعمال کند که معادل با فشار 88مگاپاسکال بود.


قدرت آرواره کروکودیل چقدر است؟