کلینیک دامپزشکی سپکا -مشاوره دامپزشکی وبیماری ها ثبت تصاویر . فتوگرافی از حیوانات خانگی شما ساخت پلاک برای حیوانات خانگی شما با شکل و نام دلخواه شما  کاملترین پت شاپ ایران با نمایندگی 12 شرکت معتبر   ارابه راهکار های نگهداری حیوانات خانگی  حامیان حیوانات -انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست  www.mypet.ir  کاشت میکروچیپ  1:پاسپورت مجوز خروج از کشور بهداشت دهان و دندان جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک