Follow Us
facebook twitter blog google

پت شاپ برای حیوانات خانگی

Nature Rabbit Feed غذای خرگوش

Nature Rabbit Feed غذای خرگوشhttp://persianpet.org/s-img/?di=OLT9

کاربرد محصول:
غذای خرگوش طبیعت بیفار غذایی لذیذ و باالنس با کیفیت پریمیوم
می باشد. این غذا شامل بیش از 30 نوع مختلف گیاهان و علوفه
جات می باشد. این غذا عاری از هر نوع غالت و حبوبات می باشد
و حاوی مقادیر باالی فیبر بوده تا در حد امکان به جیره غذایی
خرگوش آزاد در طبیعت نزدیک باشد که سبب حفظ شرایط ایده
آل بدن و گوارش سالم گردد. این غذا به صورت پلت بوده و کامال
باالنس می باشد تا با خوردن این غذا مطمئن باشید که خرگوش
شما هر آنچه نیاز دارد را به صورت کامل و بدون جا گذاشتن پس
ماند، مصرف می نماید. دانه های این غذا برای حفظ سالمت طبیعی
دهان و دندان طراحی شده و به شکل قلب می باشد.
تاریخ مصرف: 24 ماه از تاریخ تولید
قیمت پایه: 0 ریال


مدل محصول را انتخاب نمایید
نام شرکت وزن فیمت خرید

تعداد :

برچسب ها

محصولات مشابه

مشابهت در :

mofos