Follow Us
facebook twitter blog google

پت شاپ برای حیوانات خانگی

میخ برای نگهداری سگ ها

میخ برای نگهداری سگ ها


میخ برای مقید کردن و نگهداشتن سگ ها و گربه ها در مکان 

بسیاری از مواقع سگ  و گربه شما نیاز دارید که در جایی کاملا فیکس باشند برای این منظور این محصول همراه با گیره محکم که برای سفت نگه داشتن سگ ها بسیار مناسب میباشد 

این محصول همراه با درپوش برای جلوگیری از اسیب دیدگی شما ارایه میشود 

میخ برای مقید کردن و نگهداشتن سگ ها و گربه ها در مکان بسیاری از مواقع سگ و گربه شما نیاز دارید که در جایی کاملا فیکس باشند برای این منظور این محصول همراه با گیره محکم که برای سفت نگه داشتن سگ ها بسیار مناسب میباشد این محصول همراه با درپوش برای جلوگیری از اسیب دیدگی شما ارایه میشود
قیمت پایه: 0 ریال


مدل محصول را انتخاب نمایید
نام شرکت وزن فیمت خرید

تعداد :

برچسب ها

محصولات مشابه

مشابهت در :

mofos