Follow Us
facebook twitter blog google

مشاهده اخبار مربوط به آرشیو اخبار و مقالات

◄ یک جراحی بی سابقه دامپزشکی در کشور
◄ همه چيز درباره يورك شاير تریر
◄ سگهای تجسس (3)
◄ ( Pug )
◄ پکنیز ( Pekingese
◄ تربیت خلاصه
◄ شارپی
◄ ناپولیتن مستیف
◄ (Boxer)
◄ سگهای تجسس
◄ عملیات تجسس توسط سگهای جستجوگر :
◄ رژیم غذايي خوکچه هندی
◄ نژاد های خوکچه هندی
◄ تصاویر نژادهای خوکچه
◄ شستشوی خوکچه:
◄ روش کوتاه کردن ناخن خوکچه هندی
◄ غذاهای ممنوعه برای ایگواناها:
◄ آموزش شناختن و آوردن اشیاء مورد نیاز شما
◄ آنها قرباني مي‌شوند تا ما زنده بمانيم!
◄ آنها قرباني مي‌شوند تا ما زنده بمانيم
◄ پارس نکردن سگهای کوچک
◄ ایگوانا 10 ماهه
◄ ایگوانا 10 ماهه
◄ آموزش دست دادن
◄ آموزش دفع مزاج
◄ دلایل جویدن کفش و وسایل منزل
◄ پارس نکردن سگ در زمان عبور افراد از پشت در آپارتمان و حیاط
◄ جلوگیری از رفتار خشن سگهای کوچک آپارتمانی با افراد
◄ تعلیم رفتن
◄ اب و هوای زیستگاه کاسکو
◄ کاسکوی دم قرمز کنگو
◄ قیچی کردن پر و بال
◄ لیست از مواد غذایی ممنوعه برای طوطی ها
◄ عوامل مؤثر روی کیفیت آموزش کاسکوها
◄ آموزش گام به گام سخن گویی به کاسکو
◄ نحوه حمام کردن و شستشوی کاسکو
◄ جغرافیایی کاسکو + مطلبی دیگر در زمینه معرفی و شناخت کاسکو
◄ تفاوتهای کاسکوهای دم قرمز با دم سیاه
◄ رفتارشناسی تغذیه ای کاسکوها
◄ تعیین سن کاسکو از روی رنگ چشم ها
◄ ماهیت هوش کاسکوها در رابطه با قابلیت سخن گویی آنها
◄ مهم : کندن پرها جویدن یا پرها !
◄ بررسی مضرات استفاده از آئینه برای سرگرمی طوطی
◄ فهرست خطراتی که کاسکو را تهدید می کنند!
◄ مهم : کندن پرها و یا جویدن پرها !
◄ پرکنی و جویدن پرها توسط کاسکو ، علل مختلفی می تواند داشته باشد :
◄ اندازه ناخنها و جلوگیری از رشد بیش از حد و اموزش کوتاه کردن ناخن ها
◄ فهرست خطراتی که کاسکو را تهدید می کنند!
◄ بیماری های کاسکو
◄ انتخاب کاسکو
◄ مقایسه دو تا از بهترین پرنده های سخنگو ( کاسکو و مرغ مینا )
◄ توان کاسکو را از نظر پرریزی درمان نمود. با میوه جات یا دارو ؟
◄ کاسکوی نر بهتر است یا ماده؟
◄ آناتومی ایگوآنا
◄ آناتومی
◄ جانورشناسی
◄ جنسیت
◄ سن و سایز ایگوآنا
◄ دفع مزاج در ایگوآنا
◄ رفتار شناسی ایگوآنا ها
◄ لوازم مورد نیاز در محیط زندگی ایگوآنا
◄ نظافت محیط زیست ایگوآنا
◄ تغذیه ایگوآناها 4
◄ برای خرید ایگوآنا چه مسائلی را باید بدانیم؟
◄ شرایط مناسب برای نگهداری از ایگوآنا
◄ روش آموزش و اهلی کردن ایگوآنا
◄ در دست گرفتن ایگوآنای بالغ
◄ در دست گرفتن ایگوآنا
◄ آموزش و اهلی کردن ایگوآنا
◄ مورد ایگوانا
◄ تغذیه ایگوآناها 3
◄ شرایط مناسب برای نگهداری از ایگوآنا
◄ برای خرید یک ایگوآنا چه مسائلی را باید بدانیم؟
◄ نگهداری از ایگوآنا در کنار حیوانات خانگی دیگر
◄ سن و سایز ایگوآنا
◄ تشخیص جنسیت در ایگوآناهای
◄ شرایط مناسب برای نگهداری از ایگوآنا
◄ زندگی درکنار انسان
◄ شکستگی دم
◄ خراشیدگی بینی
◄ علائم بیماری در ایگوآنا:
◄ آسیب دیدگی توسط ایگوانا
◄ ایگوآنا در حیات وحش ایگوآناهای سبز به صورت وحشی
◄ تغییر رنگ در ایگوآناها
◄ عفونت دهان عفونت دهان در ایگوآنا
◄ عفونت چشم
◄ ایگوانا
◄ تغذیه ایگوانا 2
◄ تغذیه ایگوانا ها
◄ معرفی ایگوانا
◄ اهلی کردن و تربیت کاسکو( قدم به قدم )
◄ نکات مهم در آموزش سخن گویی به کاسکوها
◄ آموزش گام به گام سخن گویی به کاسکو
◄ زمان سخن گو شدن کاسکوها
◄ ماهیت سخن گویی کاسکوها
◄ عوامل مؤثر روی کیفیت آموزش کاسکوها
◄ آموزش گام به گام سخن گویی به کاسکو
◄ آموزش سخن گویی به کاسکو
◄ عوامل مؤثر روی کیفیت آموزش کاسکوها
◄ تفاوتهای کاسکوهای دم قرمز با دم سیاه
12بعدیآخرین
(1 - 100) / 134    |     صفحه 1 از 2
mofos