پرشین پتhttp://pug.irبیمارستان دامپزشکی پرشین پتfa-IRتمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پرشیا دام بین الملل(سهامی خاص ) میباشد.admin@pet.greenhost.comاین بار قبل از خرید چای کیسه ای دوباره بیاندیشید. (Lipton ، شکنجه گر حیواناتTue, 28 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_20056_این-بار-قبل-از-خرید-چای-کیسه-ای-دوباره-بیاندیشید--(Lipton-،-شکنجه-گر-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_20056_این-بار-قبل-از-خرید-چای-کیسه-ای-دوباره-بیاندیشید--(Lipton-،-شکنجه-گر-حیوانات.aspxهدیه کریسمسی متفاوت برای صاحبان حیوانات خانگیMon, 27 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_20052_هدیه-کریسمسی-متفاوت-برای-صاحبان-حیوانات-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_20052_هدیه-کریسمسی-متفاوت-برای-صاحبان-حیوانات-خانگی.aspxكودكان باهوش‌تر در آينده گياهخوار مي شوندSun, 26 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_20004_كودكان-باهوش‌تر-در-آينده-گياهخوار-مي-شوند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_20004_كودكان-باهوش‌تر-در-آينده-گياهخوار-مي-شوند.aspxبا رژيم گياهخواري به جنگ آرتروز برویمSun, 26 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_20003_با-رژيم-گياهخواري-به-جنگ-آرتروز-برویم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_20003_با-رژيم-گياهخواري-به-جنگ-آرتروز-برویم.aspxحقوق حیوانات بررسی می‌شودSun, 26 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19990_حقوق-حیوانات-بررسی-می‌شود.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19990_حقوق-حیوانات-بررسی-می‌شود.aspxسمورهای آبی را نجات دهیم تا زمین گرم تر نشودSun, 26 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19988_سمورهای-آبی-را-نجات-دهیم-تا-زمین-گرم-تر-نشود.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19988_سمورهای-آبی-را-نجات-دهیم-تا-زمین-گرم-تر-نشود.aspxگیاهخواری کامل ، تنها را نجات میلیونها حیوان مظلوم و زبان بسته در سراسر دنیا ستSun, 26 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19980_گیاهخواری-کامل-،-تنها-را-نجات-میلیونها-حیوان-مظلوم-و-زبان-بسته-در-سراسر-دنیا-ست.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19980_گیاهخواری-کامل-،-تنها-را-نجات-میلیونها-حیوان-مظلوم-و-زبان-بسته-در-سراسر-دنیا-ست.aspxآزار گاوها به هیچ وجه اتفاقی نادر نیستSat, 25 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19931_آزار-گاوها-به-هیچ-وجه-اتفاقی-نادر-نیست.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19931_آزار-گاوها-به-هیچ-وجه-اتفاقی-نادر-نیست.aspxمنو یادت نرهSat, 25 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19930_منو-یادت-نره.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19930_منو-یادت-نره.aspxتلاش جهانی برای یافتن قاتل دو بچه گربهSat, 25 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19875_تلاش-جهانی-برای-یافتن-قاتل-دو-بچه-گربه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19875_تلاش-جهانی-برای-یافتن-قاتل-دو-بچه-گربه.aspxمرگ یک تن تراژدی است اما مرگ میلیونها تن صرفا آمار و ارقامSun, 19 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19663_مرگ-یک-تن-تراژدی-است-اما-مرگ-میلیونها-تن-صرفا-آمار-و-ارقام.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19663_مرگ-یک-تن-تراژدی-است-اما-مرگ-میلیونها-تن-صرفا-آمار-و-ارقام.aspxگاردین: چرا تمام مدت حق با vegan ها بود؟Sun, 19 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19629_گاردین--چرا-تمام-مدت-حق-با-vegan-ها-بود؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19629_گاردین--چرا-تمام-مدت-حق-با-vegan-ها-بود؟.aspxآی آدما ا ا ا ، شما گوشتخوار نیستیدSat, 18 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19586_آی-آدما-ا-ا-ا-،-شما-گوشتخوار-نیستید.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19586_آی-آدما-ا-ا-ا-،-شما-گوشتخوار-نیستید.aspxمحکومیت آزارگر گاوهای شیری به 4 ماه حبسThu, 16 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19540_محکومیت-آزارگر-گاوهای-شیری-به-4-ماه-حبس.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19540_محکومیت-آزارگر-گاوهای-شیری-به-4-ماه-حبس.aspxAbc news: حقوق حیوانات علیه صنعت دامپروری گاو شیری آمریکاThu, 16 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19539_Abc-news--حقوق-حیوانات-علیه-صنعت-دامپروری-گاو-شیری-آمریکا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19539_Abc-news--حقوق-حیوانات-علیه-صنعت-دامپروری-گاو-شیری-آمریکا.aspxبریده هایی از یک مقاله به قلم Jackie Alan Giuliano, Ph.D.Tue, 14 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19422_بریده-هایی-از-یک-مقاله-به-قلم-Jackie-Alan-Giuliano,-Ph-D-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19422_بریده-هایی-از-یک-مقاله-به-قلم-Jackie-Alan-Giuliano,-Ph-D-.aspxفرق من با گاو، با مرغ، با گوسفند، با ماهی، با..... با شاممTue, 14 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19421_فرق-من-با-گاو،-با-مرغ،-با-گوسفند،-با-ماهی،-با------با-شامم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19421_فرق-من-با-گاو،-با-مرغ،-با-گوسفند،-با-ماهی،-با------با-شامم.aspxDonna Karan ، ترکیب زشتی ازموفقیت و سنگدلیThu, 09 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19248_Donna-Karan-،-ترکیب-زشتی-ازموفقیت-و-سنگدلی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19248_Donna-Karan-،-ترکیب-زشتی-ازموفقیت-و-سنگدلی.aspxاتحادیه اروپا ممنوعیت کوتاه کردن نوک مرغهای تخم گذار را تا سال 2016 به تعویق انداختThu, 09 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19247_اتحادیه-اروپا-ممنوعیت-کوتاه-کردن-نوک-مرغهای-تخم-گذار-را-تا-سال-2016-به-تعویق-انداخت.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19247_اتحادیه-اروپا-ممنوعیت-کوتاه-کردن-نوک-مرغهای-تخم-گذار-را-تا-سال-2016-به-تعویق-انداخت.aspxفیلم مستند تهیه شده توسط MFA از Quality Egg of New England، یکی از بزرگترین مرغداریهای مرغ تخم گذارThu, 09 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19182_فیلم-مستند-تهیه-شده-توسط-MFA-از-Quality-Egg-of-New-England،-یکی-از-بزرگترین-مرغداریهای-مرغ-تخم-گذار.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19182_فیلم-مستند-تهیه-شده-توسط-MFA-از-Quality-Egg-of-New-England،-یکی-از-بزرگترین-مرغداریهای-مرغ-تخم-گذار.aspxپیش فرض جوجه خروسها در مرغداریهای مرغ تخم گذارWed, 08 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19135_پیش-فرض-جوجه-خروسها-در-مرغداریهای-مرغ-تخم-گذار.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19135_پیش-فرض-جوجه-خروسها-در-مرغداریهای-مرغ-تخم-گذار.aspxکودکان و حیواناتWed, 08 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19134_کودکان-و-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19134_کودکان-و-حیوانات.aspxنگهداری از حیوانات خانگیWed, 08 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19133_نگهداری-از-حیوانات-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19133_نگهداری-از-حیوانات-خانگی.aspxاگر تغییر نبود، پروانه هم نبودWed, 08 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19132_اگر-تغییر-نبود،-پروانه-هم-نبود.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19132_اگر-تغییر-نبود،-پروانه-هم-نبود.aspxآزمایش روی حیواناتWed, 08 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19116_آزمایش-روی-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19116_آزمایش-روی-حیوانات.aspxمضرات مصرف شیر برای دندان و استخوان‌هاMon, 06 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19109_مضرات-مصرف-شیر-برای-دندان-و-استخوان‌ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19109_مضرات-مصرف-شیر-برای-دندان-و-استخوان‌ها.aspxبیایید به گاوها کمک کنیدMon, 06 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19106_بیایید-به-گاوها-کمک-کنید.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19106_بیایید-به-گاوها-کمک-کنید.aspxمارکوس روتکرانز، خام گیاهخوار: قدرت غذای خام و گیاهان خودرو (قسمت دومMon, 06 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19060_مارکوس-روتکرانز،-خام-گیاهخوار--قدرت-غذای-خام-و-گیاهان-خودرو-(قسمت-دوم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19060_مارکوس-روتکرانز،-خام-گیاهخوار--قدرت-غذای-خام-و-گیاهان-خودرو-(قسمت-دوم.aspxاتحادیه اروپا شکار فوک را به طور کامل منع کردMon, 06 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_19059_اتحادیه-اروپا-شکار-فوک-را-به-طور-کامل-منع-کرد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_19059_اتحادیه-اروپا-شکار-فوک-را-به-طور-کامل-منع-کرد.aspxدریغ نمیخورمSat, 04 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18927_دریغ-نمیخورم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18927_دریغ-نمیخورم.aspxفرق درندگان دو پا با چهار پاSat, 04 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18926_فرق-درندگان-دو-پا-با-چهار-پا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18926_فرق-درندگان-دو-پا-با-چهار-پا.aspxدلایل مستند گیاهخواریSat, 04 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18925_دلایل-مستند-گیاهخواری.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18925_دلایل-مستند-گیاهخواری.aspxچرا برخی این کار رو میکنند؟؟؟؟Sat, 04 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18924_چرا-برخی-این-کار-رو-میکنند؟؟؟؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18924_چرا-برخی-این-کار-رو-میکنند؟؟؟؟.aspxجوان تر از 20 سال قبل شده ام !) آشنایی با مارکوس روتکرانز، خام گیاهخوار: قدرت غذای خام (قسمت اولWed, 01 Dec 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18834_جوان-تر-از-20-سال-قبل-شده-ام-!)-آشنایی-با-مارکوس-روتکرانز،-خام-گیاهخوار--قدرت-غذای-خام-(قسمت-اول.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18834_جوان-تر-از-20-سال-قبل-شده-ام-!)-آشنایی-با-مارکوس-روتکرانز،-خام-گیاهخوار--قدرت-غذای-خام-(قسمت-اول.aspxطغیان میکنم پس هستمTue, 30 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18803_طغیان-میکنم-پس-هستم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18803_طغیان-میکنم-پس-هستم.aspxکشورهای جزیره ای اقیانوس آرام با آینده ای توام با آبهای بی حیات روبرو خواهند بودTue, 30 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18793_کشورهای-جزیره-ای-اقیانوس-آرام-با-آینده-ای-توام-با-آبهای-بی-حیات-روبرو-خواهند-بود.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18793_کشورهای-جزیره-ای-اقیانوس-آرام-با-آینده-ای-توام-با-آبهای-بی-حیات-روبرو-خواهند-بود.aspxبخش دامداری، سیاره را به مخاطره می اندازدTue, 30 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18792_بخش-دامداری،-سیاره-را-به-مخاطره-می-اندازد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18792_بخش-دامداری،-سیاره-را-به-مخاطره-می-اندازد.aspxاگزاتیک هایی که پت نیستندTue, 30 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18791_اگزاتیک-هایی-که-پت-نیستند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18791_اگزاتیک-هایی-که-پت-نیستند.aspx2 وصیت نامه معروف از دوستداران حیوانات + عکسMon, 29 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18730_2-وصیت-نامه-معروف-از-دوستداران-حیوانات---عکس.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18730_2-وصیت-نامه-معروف-از-دوستداران-حیوانات---عکس.aspxداستان زندگی Sammy:Mon, 29 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18698_داستان-زندگی-Sammy-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18698_داستان-زندگی-Sammy-.aspxصد در صد اطمینان دارم که باقی عمرم را هم گیاهخوار خواهم ماندSat, 27 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18647_صد-در-صد-اطمینان-دارم-که-باقی-عمرم-را-هم-گیاهخوار-خواهم-ماند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18647_صد-در-صد-اطمینان-دارم-که-باقی-عمرم-را-هم-گیاهخوار-خواهم-ماند.aspxUkweshwana ، وحشتناک و دردآور ترین مرگ متصور برای یک گاوSat, 27 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18640_Ukweshwana-،-وحشتناک-و-دردآور-ترین-مرگ-متصور-برای-یک-گاو.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18640_Ukweshwana-،-وحشتناک-و-دردآور-ترین-مرگ-متصور-برای-یک-گاو.aspxاکران فیلم مستند "چنگال ها به جای چاقوهاSat, 27 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18593_اکران-فیلم-مستند--چنگال-ها-به-جای-چاقوها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18593_اکران-فیلم-مستند--چنگال-ها-به-جای-چاقوها.aspxخرسهای گلادیاتورThu, 25 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18579_خرسهای-گلادیاتور.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18579_خرسهای-گلادیاتور.aspxبرای نجات مرغ هاThu, 25 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18578_برای-نجات-مرغ-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18578_برای-نجات-مرغ-ها.aspxبیماری توکسوپلاسموزThu, 25 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18577_بیماری-توکسوپلاسموز.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18577_بیماری-توکسوپلاسموز.aspxسگهای بی سرپناه مسکو از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنندThu, 25 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18558_سگهای-بی-سرپناه-مسکو-از-وسایل-نقلیه-عمومی-استفاده-می-کنند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18558_سگهای-بی-سرپناه-مسکو-از-وسایل-نقلیه-عمومی-استفاده-می-کنند.aspxگیاهخواران معروفWed, 24 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18541_گیاهخواران-معروف.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18541_گیاهخواران-معروف.aspxزیست شناس فلوریدایی خرسی را از غرق شدن نجات دادWed, 24 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18531_زیست-شناس-فلوریدایی-خرسی-را-از-غرق-شدن-نجات-داد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18531_زیست-شناس-فلوریدایی-خرسی-را-از-غرق-شدن-نجات-داد.aspxگاوی که 9 ماه مخفی شد تا از کشتارگاه در امان بماندWed, 24 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18521_گاوی-که-9-ماه-مخفی-شد-تا-از-کشتارگاه-در-امان-بماند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18521_گاوی-که-9-ماه-مخفی-شد-تا-از-کشتارگاه-در-امان-بماند.aspxآشنایی با "جان سالی"، قهرمان بسکتبال nba، گیاهخوار و حامی حیوانات (قسمت اولWed, 24 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18520_آشنایی-با--جان-سالی-،-قهرمان-بسکتبال-nba،-گیاهخوار-و-حامی-حیوانات-(قسمت-اول.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18520_آشنایی-با--جان-سالی-،-قهرمان-بسکتبال-nba،-گیاهخوار-و-حامی-حیوانات-(قسمت-اول.aspxنخستين مركز عرضه محصولات گياهي مازندران آغاز به كار كردTue, 23 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18501_نخستين-مركز-عرضه-محصولات-گياهي-مازندران-آغاز-به-كار-كرد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18501_نخستين-مركز-عرضه-محصولات-گياهي-مازندران-آغاز-به-كار-كرد.aspxقربانی کردن شتر در بندرترکمن+تصویرMon, 22 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18498_قربانی-کردن-شتر-در-بندرترکمن-تصویر.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18498_قربانی-کردن-شتر-در-بندرترکمن-تصویر.aspxآیا حیوانات شعور دارند؟Mon, 22 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18496_آیا-حیوانات-شعور-دارند؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18496_آیا-حیوانات-شعور-دارند؟.aspxچرا قطع دم سگ؟!Mon, 22 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18489_چرا-قطع-دم-سگ؟!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18489_چرا-قطع-دم-سگ؟!.aspxحق پرواز را از پرندگان خانگی خود نگیریم، باید مسئولیت پذیر و مطلع بودMon, 22 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18444_حق-پرواز-را-از-پرندگان-خانگی-خود-نگیریم،-باید-مسئولیت-پذیر-و-مطلع-بود.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18444_حق-پرواز-را-از-پرندگان-خانگی-خود-نگیریم،-باید-مسئولیت-پذیر-و-مطلع-بود.aspx"ضرورت اخته سازی حیوانات خانگی را درک کنید."Thanuja AnanthanThu, 18 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18366_-ضرورت-اخته-سازی-حیوانات-خانگی-را-درک-کنید--Thanuja-Ananthan.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18366_-ضرورت-اخته-سازی-حیوانات-خانگی-را-درک-کنید--Thanuja-Ananthan.aspxVirgil Butler، کارگر کشتارگاه که فعال حقوق حیوانات شد...Thu, 18 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18365_Virgil-Butler،-کارگر-کشتارگاه-که-فعال-حقوق-حیوانات-شد---.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18365_Virgil-Butler،-کارگر-کشتارگاه-که-فعال-حقوق-حیوانات-شد---.aspxآشنایی با "جان سالی"، قهرمان بسکتبال nba، گیاهخوار و حامی حیواناتThu, 18 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18351_آشنایی-با--جان-سالی-،-قهرمان-بسکتبال-nba،-گیاهخوار-و-حامی-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18351_آشنایی-با--جان-سالی-،-قهرمان-بسکتبال-nba،-گیاهخوار-و-حامی-حیوانات.aspxشما هم می توانید به بچه گربه های خیابانی کمک کنیدSun, 14 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18268_شما-هم-می-توانید-به-بچه-گربه-های-خیابانی-کمک-کنید.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18268_شما-هم-می-توانید-به-بچه-گربه-های-خیابانی-کمک-کنید.aspxآشنایی با آنتونی ارلیس (گیاهخوار)، قهرمان و کارشناس تناسب اندام. (قسمت دوم)Sat, 13 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18221_آشنایی-با-آنتونی-ارلیس-(گیاهخوار)،-قهرمان-و-کارشناس-تناسب-اندام--(قسمت-دوم).aspxhttp://pug.ir/pug_93_18221_آشنایی-با-آنتونی-ارلیس-(گیاهخوار)،-قهرمان-و-کارشناس-تناسب-اندام--(قسمت-دوم).aspxمارک لوکس "اسکادا" متعهد به استفاده از مُد بدون خز میشود.Wed, 10 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18218_مارک-لوکس--اسکادا--متعهد-به-استفاده-از-مُد-بدون-خز-میشود-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18218_مارک-لوکس--اسکادا--متعهد-به-استفاده-از-مُد-بدون-خز-میشود-.aspxآشنایی با آنتونی ارلیس (گیاهخوار)، قهرمان و کارشناس تناسب اندام.Sat, 06 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18079_آشنایی-با-آنتونی-ارلیس-(گیاهخوار)،-قهرمان-و-کارشناس-تناسب-اندام-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18079_آشنایی-با-آنتونی-ارلیس-(گیاهخوار)،-قهرمان-و-کارشناس-تناسب-اندام-.aspxشهری در پورتوریکو حبس میمون ها برای انجام آزمایشات را منع میکند.Fri, 05 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_18069_شهری-در-پورتوریکو-حبس-میمون-ها-برای-انجام-آزمایشات-را-منع-میکند-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_18069_شهری-در-پورتوریکو-حبس-میمون-ها-برای-انجام-آزمایشات-را-منع-میکند-.aspxعکسی باور نکردنی که شما را متاثر می کندWed, 03 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17967_عکسی-باور-نکردنی-که-شما-را-متاثر-می-کند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17967_عکسی-باور-نکردنی-که-شما-را-متاثر-می-کند.aspxجراحی زیبایی ماهی چیست؟!Wed, 03 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17965_جراحی-زیبایی-ماهی-چیست؟!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17965_جراحی-زیبایی-ماهی-چیست؟!.aspxآبهای زیرزمینی با سرعتی فزاینده به اتمام میرسند.Tue, 02 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17938_آبهای-زیرزمینی-با-سرعتی-فزاینده-به-اتمام-میرسند-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17938_آبهای-زیرزمینی-با-سرعتی-فزاینده-به-اتمام-میرسند-.aspxدکتر رابرتز: رژیم گیاهی سالم ترین راه برای کاهش کلسترول، فشار خون و داشتن وزن ایده آل است.Tue, 02 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17931_دکتر-رابرتز--رژیم-گیاهی-سالم-ترین-راه-برای-کاهش-کلسترول،-فشار-خون-و-داشتن-وزن-ایده-آل-است-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17931_دکتر-رابرتز--رژیم-گیاهی-سالم-ترین-راه-برای-کاهش-کلسترول،-فشار-خون-و-داشتن-وزن-ایده-آل-است-.aspxتوليدات گوشت يكي از عوامل تخريب جنگل‌ها و خسارت اقتصادیTue, 02 Nov 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17930_توليدات-گوشت-يكي-از-عوامل-تخريب-جنگل‌ها-و-خسارت-اقتصادی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17930_توليدات-گوشت-يكي-از-عوامل-تخريب-جنگل‌ها-و-خسارت-اقتصادی.aspxدختر شایسته امسال جهان گیاه خوار استSat, 30 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17840_دختر-شایسته-امسال-جهان-گیاه-خوار-است.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17840_دختر-شایسته-امسال-جهان-گیاه-خوار-است.aspx10 روش کارا برای ایجاد تغییر به نفع حیواناتSat, 30 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17831_10-روش-کارا-برای-ایجاد-تغییر-به-نفع-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17831_10-روش-کارا-برای-ایجاد-تغییر-به-نفع-حیوانات.aspxفروشگاه مواد غذایی طبیعی آمریکا با مستند "چنگال بجای چاقو" به ترویج رژیم وگان میپردازدThu, 28 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17763_فروشگاه-مواد-غذایی-طبیعی-آمریکا-با-مستند--چنگال-بجای-چاقو--به-ترویج-رژیم-وگان-میپردازد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17763_فروشگاه-مواد-غذایی-طبیعی-آمریکا-با-مستند--چنگال-بجای-چاقو--به-ترویج-رژیم-وگان-میپردازد.aspx90درصد از صخره های مرجانی در کویت و فیلیپین از بین رفته اندThu, 28 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17761_90درصد-از-صخره-های-مرجانی-در-کویت-و-فیلیپین-از-بین-رفته-اند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17761_90درصد-از-صخره-های-مرجانی-در-کویت-و-فیلیپین-از-بین-رفته-اند.aspxتابستان بدون یخ در قطب شمال، اولین بار در طول یک میلیون سال!Thu, 28 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17760_تابستان-بدون-یخ-در-قطب-شمال،-اولین-بار-در-طول-یک-میلیون-سال!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17760_تابستان-بدون-یخ-در-قطب-شمال،-اولین-بار-در-طول-یک-میلیون-سال!.aspxدکتر رابرتز، متخصص قلب: انسان ها اساسا گیاهخوار هستند نه گوشتخوار.Mon, 25 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17685_دکتر-رابرتز،-متخصص-قلب--انسان-ها-اساسا-گیاهخوار-هستند-نه-گوشتخوار-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17685_دکتر-رابرتز،-متخصص-قلب--انسان-ها-اساسا-گیاهخوار-هستند-نه-گوشتخوار-.aspxمقابله با دامداری های صنعتی در بریتانیاSat, 23 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17566_مقابله-با-دامداری-های-صنعتی-در-بریتانیا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17566_مقابله-با-دامداری-های-صنعتی-در-بریتانیا.aspx10 كار خوبي كه امروز مي توانيد انجام دهيد / ترجمهTue, 19 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17528_10-كار-خوبي-كه-امروز-مي-توانيد-انجام-دهيد-/-ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17528_10-كار-خوبي-كه-امروز-مي-توانيد-انجام-دهيد-/-ترجمه.aspxوصیتنامه منحصر به فرد Ingrid NewkirkFri, 08 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17241_وصیتنامه-منحصر-به-فرد-Ingrid-Newkirk.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17241_وصیتنامه-منحصر-به-فرد-Ingrid-Newkirk.aspxبوی خون میدهی...Wed, 06 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17232_بوی-خون-میدهی---.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17232_بوی-خون-میدهی---.aspxمهاجرت عظیم جمعیت فیل های دریایی به خاطر ذوب یخ هاWed, 06 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17222_مهاجرت-عظیم-جمعیت-فیل-های-دریایی-به-خاطر-ذوب-یخ-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17222_مهاجرت-عظیم-جمعیت-فیل-های-دریایی-به-خاطر-ذوب-یخ-ها.aspxتولید غذای دام و ایجاد چراگاه از علتهای اصلی جنگل زدایی در استواست.Wed, 06 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17221_تولید-غذای-دام-و-ایجاد-چراگاه-از-علتهای-اصلی-جنگل-زدایی-در-استواست-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17221_تولید-غذای-دام-و-ایجاد-چراگاه-از-علتهای-اصلی-جنگل-زدایی-در-استواست-.aspxحیواناتی که در پوشاک مورد استفاده قرار میگیرند!Mon, 04 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17160_حیواناتی-که-در-پوشاک-مورد-استفاده-قرار-میگیرند!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17160_حیواناتی-که-در-پوشاک-مورد-استفاده-قرار-میگیرند!.aspxاینجاست که آدم از آدم بودن خودش شرم می‌کنه!!!Fri, 01 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17131_اینجاست-که-آدم-از-آدم-بودن-خودش-شرم-می‌کنه!!!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17131_اینجاست-که-آدم-از-آدم-بودن-خودش-شرم-می‌کنه!!!.aspxکلینتون هم گیاهخوار شده استFri, 01 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17130_کلینتون-هم-گیاهخوار-شده-است.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17130_کلینتون-هم-گیاهخوار-شده-است.aspxزنجير را بشكنFri, 01 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17128_زنجير-را-بشكن.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17128_زنجير-را-بشكن.aspxآنها میمیرندWed, 29 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17078_آنها-میمیرند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17078_آنها-میمیرند.aspxاگر می شناختمت، نمیخوردمت!Tue, 28 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17027_اگر-می-شناختمت،-نمیخوردمت!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17027_اگر-می-شناختمت،-نمیخوردمت!.aspxرستوران زمین (رستوران گیاهی با غذاهای کاملا طبیعی و ارگانیکTue, 28 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17026_رستوران-زمین-(رستوران-گیاهی-با-غذاهای-کاملا-طبیعی-و-ارگانیک.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17026_رستوران-زمین-(رستوران-گیاهی-با-غذاهای-کاملا-طبیعی-و-ارگانیک.aspxشش راه ساده برای کمک به حبوانات!Mon, 27 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_17005_شش-راه-ساده-برای-کمک-به-حبوانات!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_17005_شش-راه-ساده-برای-کمک-به-حبوانات!.aspxفیلم مستند متنشر شده توسط mfa از شرایط یکی از بزرگترین مرغداری های کالیفرنیاFri, 24 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16932_فیلم-مستند-متنشر-شده-توسط-mfa-از-شرایط-یکی-از-بزرگترین-مرغداری-های-کالیفرنیا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16932_فیلم-مستند-متنشر-شده-توسط-mfa-از-شرایط-یکی-از-بزرگترین-مرغداری-های-کالیفرنیا.aspxVivek Oberoi: "وقتی ماهی می خورید فرض کنید دارید Nemo را می خورید!Fri, 24 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16918_Vivek-Oberoi---وقتی-ماهی-می-خورید-فرض-کنید-دارید-Nemo-را-می-خورید!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16918_Vivek-Oberoi---وقتی-ماهی-می-خورید-فرض-کنید-دارید-Nemo-را-می-خورید!.aspxتجمع اعضای cok علیه غولهای صنعت مرغداری آمریکاThu, 23 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16910_تجمع-اعضای-cok-علیه-غولهای-صنعت-مرغداری-آمریکا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16910_تجمع-اعضای-cok-علیه-غولهای-صنعت-مرغداری-آمریکا.aspxايا گوشت موجب افسردگي و اضطراب ميشود؟Thu, 23 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16869_ايا-گوشت-موجب-افسردگي-و-اضطراب-ميشود؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16869_ايا-گوشت-موجب-افسردگي-و-اضطراب-ميشود؟.aspxکشتار سگها (ترجمهTue, 21 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16799_کشتار-سگها-(ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16799_کشتار-سگها-(ترجمه.aspxصیادان با سم کشاورزی ماهیان رودخانه شاپور را از بین بردنندTue, 21 Sep 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16798_صیادان-با-سم-کشاورزی-ماهیان-رودخانه-شاپور-را-از-بین-بردنند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16798_صیادان-با-سم-کشاورزی-ماهیان-رودخانه-شاپور-را-از-بین-بردنند.aspxLongcroft هتلی لوکس در انگلستان مخصوص گربه هاMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16794_Longcroft-هتلی-لوکس-در-انگلستان-مخصوص-گربه-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16794_Longcroft-هتلی-لوکس-در-انگلستان-مخصوص-گربه-ها.aspxاو هرگز بهترین دوستش را در خانه تنها نمیگذاردMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16791_او-هرگز-بهترین-دوستش-را-در-خانه-تنها-نمیگذارد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16791_او-هرگز-بهترین-دوستش-را-در-خانه-تنها-نمیگذارد.aspxدوستی های عجیب و غریبMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16789_دوستی-های-عجیب-و-غریب.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16789_دوستی-های-عجیب-و-غریب.aspxعصبانی ترین گربه ایی که میتوان دیدMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16777_عصبانی-ترین-گربه-ایی-که-میتوان-دید.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16777_عصبانی-ترین-گربه-ایی-که-میتوان-دید.aspxاین زن, لولا را در سطل آشغال انداختMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16775_این-زن,-لولا-را-در-سطل-آشغال-انداخت.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16775_این-زن,-لولا-را-در-سطل-آشغال-انداخت.aspxچقدر تنهایندMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16761_چقدر-تنهایند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16761_چقدر-تنهایند.aspxزندگي كن و بگذار زندگي كنند...Mon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16760_زندگي-كن-و-بگذار-زندگي-كنند---.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16760_زندگي-كن-و-بگذار-زندگي-كنند---.aspxجایگزین های ژلاتینMon, 20 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16714_جایگزین-های-ژلاتین.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16714_جایگزین-های-ژلاتین.aspxگیاهخواریSun, 19 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16690_گیاهخواری.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16690_گیاهخواری.aspxایشالا خوشبخت بشینSat, 18 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16678_ایشالا-خوشبخت-بشین.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16678_ایشالا-خوشبخت-بشین.aspxنه ممنون! ترجیح میدم رو پاهای خودم وایسم!Fri, 17 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16647_نه-ممنون!-ترجیح-میدم-رو-پاهای-خودم-وایسم!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16647_نه-ممنون!-ترجیح-میدم-رو-پاهای-خودم-وایسم!.aspxحقوق حیوانات خانگیFri, 17 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16645_حقوق-حیوانات-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16645_حقوق-حیوانات-خانگی.aspxبه نظرتون حیوانات هم رویا دارند ؟(عکسWed, 15 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16599_به-نظرتون-حیوانات-هم-رویا-دارند-؟(عکس.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16599_به-نظرتون-حیوانات-هم-رویا-دارند-؟(عکس.aspx، تلفیقی نکبت بار از سنت و توحشWed, 15 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16598_،-تلفیقی-نکبت-بار-از-سنت-و-توحش.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16598_،-تلفیقی-نکبت-بار-از-سنت-و-توحش.aspxراوینا تاندن: "آگاه باش از پشت صحنهء کریه کیف و کفش های به اصطلاح با کلاسWed, 15 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16576_راوینا-تاندن---آگاه-باش-از-پشت-صحنهء-کریه-کیف-و-کفش-های-به-اصطلاح-با-کلاس.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16576_راوینا-تاندن---آگاه-باش-از-پشت-صحنهء-کریه-کیف-و-کفش-های-به-اصطلاح-با-کلاس.aspxسه بروشور (گیاه خواری)-(گوشت خواری)-(کشتار حیواناتMon, 13 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16552_سه-بروشور-(گیاه-خواری)-(گوشت-خواری)-(کشتار-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16552_سه-بروشور-(گیاه-خواری)-(گوشت-خواری)-(کشتار-حیوانات.aspxعکس راهنمای تغذیه گیاهخواریSun, 12 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16527_عکس-راهنمای-تغذیه-گیاهخواری.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16527_عکس-راهنمای-تغذیه-گیاهخواری.aspxجنون شکمSun, 12 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16518_جنون-شکم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16518_جنون-شکم.aspxبررسی گیاهخواری در اسلامSun, 12 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16517_بررسی-گیاهخواری-در-اسلام.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16517_بررسی-گیاهخواری-در-اسلام.aspxفیلم گرفته شده توسط مامورین مخفی پتا برای بار دوم از وحشیگری در کشتارگاههای Rubashkin پرده برداشتفیلم گرفته شده توسط مامورین مخفی پتا برای بار دوم از وحشیگری در کشتارگاههای Rubashkin پرده برداشتFri, 10 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16466_فیلم-گرفته-شده-توسط-مامورین-مخفی-پتا-برای-بار-دوم-از-وحشیگری-در-کشتارگاههای-Rubashkin-پرده-برداشت.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16466_فیلم-گرفته-شده-توسط-مامورین-مخفی-پتا-برای-بار-دوم-از-وحشیگری-در-کشتارگاههای-Rubashkin-پرده-برداشت.aspxاوج قصاوت (وحشت در آزمایشگاه)Wed, 08 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16418_اوج-قصاوت-(وحشت-در-آزمایشگاه).aspxhttp://pug.ir/pug_93_16418_اوج-قصاوت-(وحشت-در-آزمایشگاه).aspxتوله سگی با سیم برق دور گردنش ....Tue, 07 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16335_توله-سگی-با-سیم-برق-دور-گردنش-----.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16335_توله-سگی-با-سیم-برق-دور-گردنش-----.aspxعکسی برای تبلیغ گیاه خواریMon, 06 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16326_عکسی-برای-تبلیغ-گیاه-خواری.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16326_عکسی-برای-تبلیغ-گیاه-خواری.aspxحیوانات خانگی، همدمMon, 06 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16312_حیوانات-خانگی،-همدم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16312_حیوانات-خانگی،-همدم.aspx((10راه کمک به حیوانات))Wed, 01 Sep 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16145_((10راه-کمک-به-حیوانات)).aspxhttp://pug.ir/pug_93_16145_((10راه-کمک-به-حیوانات)).aspxچرا دلفینها در انگلیس در اسارت نیستند؟Sun, 29 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_16056_چرا-دلفینها-در-انگلیس-در-اسارت-نیستند؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_16056_چرا-دلفینها-در-انگلیس-در-اسارت-نیستند؟.aspxمن از گربه های لعنتی متنفرم!(ترجمهFri, 27 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15975_من-از-گربه-های-لعنتی-متنفرم!(ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15975_من-از-گربه-های-لعنتی-متنفرم!(ترجمه.aspxدر گاوداری صنعتی چه خبر است؟Fri, 27 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15972_در-گاوداری-صنعتی-چه-خبر-است؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15972_در-گاوداری-صنعتی-چه-خبر-است؟.aspxتشريح حيوانات زنده، به چه قيمتي؟ !!!Thu, 26 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15935_تشريح-حيوانات-زنده،-به-چه-قيمتي؟-!!!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15935_تشريح-حيوانات-زنده،-به-چه-قيمتي؟-!!!.aspxحقوق حیوان از دیدگاه مرحوم صاحب جواهرThu, 26 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15934_حقوق-حیوان-از-دیدگاه-مرحوم-صاحب-جواهر.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15934_حقوق-حیوان-از-دیدگاه-مرحوم-صاحب-جواهر.aspxنقش حيوانات خانگي در درمان افسردگيThu, 26 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15933_نقش-حيوانات-خانگي-در-درمان-افسردگي.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15933_نقش-حيوانات-خانگي-در-درمان-افسردگي.aspxفردا چه می خوری؟!Sat, 21 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15839_فردا-چه-می-خوری؟!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15839_فردا-چه-می-خوری؟!.aspxlمکسین دوست نداشت همبرگر و استیک شود!!!Thu, 19 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15775_lمکسین-دوست-نداشت-همبرگر-و-استیک-شود!!!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15775_lمکسین-دوست-نداشت-همبرگر-و-استیک-شود!!!.aspxاندوه و احساس گناه به دنبال از دست دادن حیوان خانگیاندوه و احساس گناه به دنبال از دست دادن حیوان خانگیMon, 16 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15701_اندوه-و-احساس-گناه-به-دنبال-از-دست-دادن-حیوان-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15701_اندوه-و-احساس-گناه-به-دنبال-از-دست-دادن-حیوان-خانگی.aspxSmokey و Dipsy Doodle دوست ندارند در آب شیرجه بزنندMon, 16 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15650_Smokey-و-Dipsy-Doodle-دوست-ندارند-در-آب-شیرجه-بزنند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15650_Smokey-و-Dipsy-Doodle-دوست-ندارند-در-آب-شیرجه-بزنند.aspxبگذارید فلیکس آخرین مورد باشدSat, 14 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15569_بگذارید-فلیکس-آخرین-مورد-باشد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15569_بگذارید-فلیکس-آخرین-مورد-باشد.aspxبا پوست تن حیواناتFri, 13 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15542_با-پوست-تن-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15542_با-پوست-تن-حیوانات.aspxمجازات زندان برای چهار جوان شکنجه گر خرگوشهاThu, 12 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15529_مجازات-زندان-برای-چهار-جوان-شکنجه-گر-خرگوشها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15529_مجازات-زندان-برای-چهار-جوان-شکنجه-گر-خرگوشها.aspxمعرفی چند حیوان بی سرپرست از پناهگاه های امریکاThu, 12 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15527_معرفی-چند-حیوان-بی-سرپرست-از-پناهگاه-های-امریکا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15527_معرفی-چند-حیوان-بی-سرپرست-از-پناهگاه-های-امریکا.aspxگربه در صندوق عقب بیمار روانیThu, 12 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15513_گربه-در-صندوق-عقب-بیمار-روانی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15513_گربه-در-صندوق-عقب-بیمار-روانی.aspxحیوان درمانی(پت تراپی)Wed, 11 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15477_حیوان-درمانی(پت-تراپی).aspxhttp://pug.ir/pug_93_15477_حیوان-درمانی(پت-تراپی).aspx"چاپ بروشور"(فرصتي ديگر براي حمايت از حيوانات)Tue, 10 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15453_-چاپ-بروشور-(فرصتي-ديگر-براي-حمايت-از-حيوانات).aspxhttp://pug.ir/pug_93_15453_-چاپ-بروشور-(فرصتي-ديگر-براي-حمايت-از-حيوانات).aspxخرید حیوان خانگی برای هدیه دادن(ترجمهMon, 09 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15438_خرید-حیوان-خانگی-برای-هدیه-دادن(ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15438_خرید-حیوان-خانگی-برای-هدیه-دادن(ترجمه.aspxكالاهايي كه روي حيوانات ازمايش نشده اند را پيدا كنيدMon, 09 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15437_كالاهايي-كه-روي-حيوانات-ازمايش-نشده-اند-را-پيدا-كنيد.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15437_كالاهايي-كه-روي-حيوانات-ازمايش-نشده-اند-را-پيدا-كنيد.aspxگوشت جسد است!Mon, 09 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15436_گوشت-جسد-است!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15436_گوشت-جسد-است!.aspxغیبت شما هنگام مرگ حیوان خانگیMon, 09 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15414_غیبت-شما-هنگام-مرگ-حیوان-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15414_غیبت-شما-هنگام-مرگ-حیوان-خانگی.aspxهنگام خرید حیوانات خانگی: چطور پرورش دهندگان با وجدان را تشخیص دهیم؟Mon, 09 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15411_هنگام-خرید-حیوانات-خانگی--چطور-پرورش-دهندگان-با-وجدان-را-تشخیص-دهیم؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15411_هنگام-خرید-حیوانات-خانگی--چطور-پرورش-دهندگان-با-وجدان-را-تشخیص-دهیم؟.aspxتصمیم گیری درباره پذیرفتن سرپرستی حیوان خانگی جدیدMon, 09 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15410_تصمیم-گیری-درباره-پذیرفتن-سرپرستی-حیوان-خانگی-جدید.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15410_تصمیم-گیری-درباره-پذیرفتن-سرپرستی-حیوان-خانگی-جدید.aspxخاطرات پت هایی که دیگر در کنار ما نیستندخاطرات پت هایی که دیگر در کنار ما نیستندSun, 08 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15388_خاطرات-پت-هایی-که-دیگر-در-کنار-ما-نیستند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15388_خاطرات-پت-هایی-که-دیگر-در-کنار-ما-نیستند.aspxماهیگیری ممنوع، ماهیها درد را حس می کنند (ترجمهSat, 07 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15342_ماهیگیری-ممنوع،-ماهیها-درد-را-حس-می-کنند-(ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15342_ماهیگیری-ممنوع،-ماهیها-درد-را-حس-می-کنند-(ترجمه.aspxآیا واقعا در حیواناتی که عاشق هم هستند، با مرگ یکی دیگری هم به فاصله ی کمی خواهد مرد؟Sat, 07 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15330_آیا-واقعا-در-حیواناتی-که-عاشق-هم-هستند،-با-مرگ-یکی-دیگری-هم-به-فاصله-ی-کمی-خواهد-مرد؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15330_آیا-واقعا-در-حیواناتی-که-عاشق-هم-هستند،-با-مرگ-یکی-دیگری-هم-به-فاصله-ی-کمی-خواهد-مرد؟.aspxابجو ی ننگین مارک BrewDogFri, 06 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15300_ابجو-ی-ننگین-مارک-BrewDog.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15300_ابجو-ی-ننگین-مارک-BrewDog.aspxبیمه حیوانات خانگی: مزایا و معایبFri, 06 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15298_بیمه-حیوانات-خانگی--مزایا-و-معایب.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15298_بیمه-حیوانات-خانگی--مزایا-و-معایب.aspxآنهایی که مخالف عقیم سازی هستند حتما بخوانندFri, 06 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15297_آنهایی-که-مخالف-عقیم-سازی-هستند-حتما-بخوانند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15297_آنهایی-که-مخالف-عقیم-سازی-هستند-حتما-بخوانند.aspxحقوق طوطی ها را رعایت کنید (ترجمهThu, 05 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15267_حقوق-طوطی-ها-را-رعایت-کنید-(ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15267_حقوق-طوطی-ها-را-رعایت-کنید-(ترجمه.aspxبرگزاری مسابقهء جهانی بامزه ترین گربه توسط پتاWed, 04 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15252_برگزاری-مسابقهء-جهانی-بامزه-ترین-گربه-توسط-پتا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15252_برگزاری-مسابقهء-جهانی-بامزه-ترین-گربه-توسط-پتا.aspxحفاظت از حیوانات در برابر خشونت خانگیTue, 03 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15237_حفاظت-از-حیوانات-در-برابر-خشونت-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15237_حفاظت-از-حیوانات-در-برابر-خشونت-خانگی.aspxصحبتهای پدر متهم به قتل خرگوشTue, 03 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15224_صحبتهای-پدر-متهم-به-قتل-خرگوش.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15224_صحبتهای-پدر-متهم-به-قتل-خرگوش.aspxآرزوي امروز من اينهTue, 03 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15211_آرزوي-امروز-من-اينه.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15211_آرزوي-امروز-من-اينه.aspxچرا نباید حیوانات وحشی و اگزاتیک را به عنوان پت نگه داشت؟Sun, 01 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15154_چرا-نباید-حیوانات-وحشی-و-اگزاتیک-را-به-عنوان-پت-نگه-داشت؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15154_چرا-نباید-حیوانات-وحشی-و-اگزاتیک-را-به-عنوان-پت-نگه-داشت؟.aspxتفاوت های گوسفند و گوساله!Sun, 01 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15152_تفاوت-های-گوسفند-و-گوساله!.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15152_تفاوت-های-گوسفند-و-گوساله!.aspxبه یاد RigsbySun, 01 Aug 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15143_به-یاد-Rigsby.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15143_به-یاد-Rigsby.aspxچه چیزی را میتوان جایگزین تخم مرغ در غذاها کرد؟Sat, 31 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15133_چه-چیزی-را-میتوان-جایگزین-تخم-مرغ-در-غذاها-کرد؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15133_چه-چیزی-را-میتوان-جایگزین-تخم-مرغ-در-غذاها-کرد؟.aspxتوجیهات ما برای رها کردن پتهایمانFri, 30 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15123_توجیهات-ما-برای-رها-کردن-پتهایمان.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15123_توجیهات-ما-برای-رها-کردن-پتهایمان.aspxهر سه مثل یک بچه گربه آرام بودند. (از خاطرات یک شکارچی)Fri, 30 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15122_هر-سه-مثل-یک-بچه-گربه-آرام-بودند--(از-خاطرات-یک-شکارچی).aspxhttp://pug.ir/pug_93_15122_هر-سه-مثل-یک-بچه-گربه-آرام-بودند--(از-خاطرات-یک-شکارچی).aspxمراسم عروسی Chelsea Clinton به طور کاملا VeganTue, 27 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15040_مراسم-عروسی-Chelsea-Clinton-به-طور-کاملا-Vegan.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15040_مراسم-عروسی-Chelsea-Clinton-به-طور-کاملا-Vegan.aspxپس حشراتی که حین برداشت یا توسط آفتکشها میمیرند چه؟Mon, 26 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_15013_پس-حشراتی-که-حین-برداشت-یا-توسط-آفتکشها-میمیرند-چه؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_15013_پس-حشراتی-که-حین-برداشت-یا-توسط-آفتکشها-میمیرند-چه؟.aspxآیا عقیم کردن حیوان باعث تنبلی و کم تحرکی می شود؟Sat, 24 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14996_آیا-عقیم-کردن-حیوان-باعث-تنبلی-و-کم-تحرکی-می-شود؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14996_آیا-عقیم-کردن-حیوان-باعث-تنبلی-و-کم-تحرکی-می-شود؟.aspxهزینۀ حقیقی تجارت گوشت.Sat, 24 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14995_هزینۀ-حقیقی-تجارت-گوشت-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14995_هزینۀ-حقیقی-تجارت-گوشت-.aspxگیاهخوار یا همه چیز خوار؟ دانشمندان علوم طبیعی چه میگویند؟Thu, 22 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14976_گیاهخوار-یا-همه-چیز-خوار؟-دانشمندان-علوم-طبیعی-چه-میگویند؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14976_گیاهخوار-یا-همه-چیز-خوار؟-دانشمندان-علوم-طبیعی-چه-میگویند؟.aspxسلاح جدیدی برای مبارزه با بیماری های مغزی بدون آزمایش روی حیواناتWed, 21 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14970_سلاح-جدیدی-برای-مبارزه-با-بیماری-های-مغزی-بدون-آزمایش-روی-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14970_سلاح-جدیدی-برای-مبارزه-با-بیماری-های-مغزی-بدون-آزمایش-روی-حیوانات.aspxآزادی حیوانات، آزادی انسانهاستTue, 20 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14957_آزادی-حیوانات،-آزادی-انسانهاست.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14957_آزادی-حیوانات،-آزادی-انسانهاست.aspxدال حبوبات يا آبگوشت گياهيTue, 20 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14923_دال-حبوبات-يا-آبگوشت-گياهي.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14923_دال-حبوبات-يا-آبگوشت-گياهي.aspxنچه گياهخواران کامل(vegan)بايد درباره ويتامين B12Tue, 20 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14922_نچه-گياهخواران-کامل(vegan)بايد-درباره-ويتامين-B12.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14922_نچه-گياهخواران-کامل(vegan)بايد-درباره-ويتامين-B12.aspxیک مرد تایوانی 10 هزار نفر را به خوردن غذای گیاهی رایگان دعوت نمودMon, 19 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14920_یک-مرد-تایوانی-10-هزار-نفر-را-به-خوردن-غذای-گیاهی-رایگان-دعوت-نمود.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14920_یک-مرد-تایوانی-10-هزار-نفر-را-به-خوردن-غذای-گیاهی-رایگان-دعوت-نمود.aspxلبنیات: آنچه به ما گفته اند ، آنچه حقیقت دارد.Sat, 17 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14886_لبنیات--آنچه-به-ما-گفته-اند-،-آنچه-حقیقت-دارد-.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14886_لبنیات--آنچه-به-ما-گفته-اند-،-آنچه-حقیقت-دارد-.aspxساتیا، دختر 7 ساله ای که تا بحال گوشت نخوردهSat, 17 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14873_ساتیا،-دختر-7-ساله-ای-که-تا-بحال-گوشت-نخورده.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14873_ساتیا،-دختر-7-ساله-ای-که-تا-بحال-گوشت-نخورده.aspxبگذارید گیاهخواری بر روی شما بروید! (Lara Dutta)Mon, 12 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14724_بگذارید-گیاهخواری-بر-روی-شما-بروید!-(Lara-Dutta).aspxhttp://pug.ir/pug_93_14724_بگذارید-گیاهخواری-بر-روی-شما-بروید!-(Lara-Dutta).aspxجاهلیت در عصر مدرن! / گاوبازی در اسپانیاFri, 09 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14642_جاهلیت-در-عصر-مدرن!-/-گاوبازی-در-اسپانیا.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14642_جاهلیت-در-عصر-مدرن!-/-گاوبازی-در-اسپانیا.aspxRebecca Francis ، زنی با قلبی از جنس سنگThu, 08 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14590_Rebecca-Francis-،-زنی-با-قلبی-از-جنس-سنگ.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14590_Rebecca-Francis-،-زنی-با-قلبی-از-جنس-سنگ.aspxمن جلبک نیستمThu, 08 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14552_من-جلبک-نیستم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14552_من-جلبک-نیستم.aspxداستان کلاور، گربه ی ناجی کودک مبتلا به اوتیسمWed, 07 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14444_داستان-کلاور،-گربه-ی-ناجی-کودک-مبتلا-به-اوتیسم.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14444_داستان-کلاور،-گربه-ی-ناجی-کودک-مبتلا-به-اوتیسم.aspxچه می ماند جز شرمساری وقتی...Wed, 07 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14443_چه-می-ماند-جز-شرمساری-وقتی---.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14443_چه-می-ماند-جز-شرمساری-وقتی---.aspxاو یک کودک بود ، مثل تمام کودکان دیگه (جوجه اردک در قصابی)Tue, 06 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14435_او-یک-کودک-بود-،-مثل-تمام-کودکان-دیگه-(جوجه-اردک-در-قصابی).aspxhttp://pug.ir/pug_93_14435_او-یک-کودک-بود-،-مثل-تمام-کودکان-دیگه-(جوجه-اردک-در-قصابی).aspxسگ های کوچک ...شهر های بزرگTue, 06 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14400_سگ-های-کوچک----شهر-های-بزرگ.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14400_سگ-های-کوچک----شهر-های-بزرگ.aspxبدرفتاری با حیوانات خانگیTue, 06 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14348_بدرفتاری-با-حیوانات-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14348_بدرفتاری-با-حیوانات-خانگی.aspxگیاهخواری: قاعده ای پیروز برای ورزشکارانSun, 04 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14345_گیاهخواری--قاعده-ای-پیروز-برای-ورزشکاران.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14345_گیاهخواری--قاعده-ای-پیروز-برای-ورزشکاران.aspxلورئال ، شکنجه گر و قاتل میلیون ها حیوانSat, 03 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14290_لورئال-،-شکنجه-گر-و-قاتل-میلیون-ها-حیوان.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14290_لورئال-،-شکنجه-گر-و-قاتل-میلیون-ها-حیوان.aspxچرا حیوانات غذای ما نیستندThu, 01 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14212_چرا-حیوانات-غذای-ما-نیستند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14212_چرا-حیوانات-غذای-ما-نیستند.aspxآیا خوردن گوشت بخشی از طبیعت انکارناپذیر ماست؟Thu, 01 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14211_آیا-خوردن-گوشت-بخشی-از-طبیعت-انکارناپذیر-ماست؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14211_آیا-خوردن-گوشت-بخشی-از-طبیعت-انکارناپذیر-ماست؟.aspxسوال ها و جواب هاWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14206_سوال-ها-و-جواب-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14206_سوال-ها-و-جواب-ها.aspxآزمایش روی حیواناتWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14205_آزمایش-روی-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14205_آزمایش-روی-حیوانات.aspxحیوانات خانگیWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14204_حیوانات-خانگی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14204_حیوانات-خانگی.aspxحیوانات پرورشیWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14203_حیوانات-پرورشی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14203_حیوانات-پرورشی.aspxخوردن گوشت را برای من آزاد کرده است. پس چرا نخورم؟Wed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14202_خوردن-گوشت-را-برای-من-آزاد-کرده-است--پس-چرا-نخورم؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14202_خوردن-گوشت-را-برای-من-آزاد-کرده-است--پس-چرا-نخورم؟.aspxجنبه های اخلاقی گوشت خواریWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14201_جنبه-های-اخلاقی-گوشت-خواری.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14201_جنبه-های-اخلاقی-گوشت-خواری.aspxماهیWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14200_ماهی.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14200_ماهی.aspxلبنیات و بیماری هاWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14199_لبنیات-و-بیماری-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14199_لبنیات-و-بیماری-ها.aspxگوشت و بیماری هاWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14198_گوشت-و-بیماری-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14198_گوشت-و-بیماری-ها.aspxگیاه خواریWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14197_گیاه-خواری.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14197_گیاه-خواری.aspxچرا حقوق حیواناتWed, 30 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14196_چرا-حقوق-حیوانات.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14196_چرا-حقوق-حیوانات.aspxمی­خواهید تاریخ در باره­تان چطور قضاوت کند؟Sun, 27 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14151_می­خواهید-تاریخ-در-باره­تان-چطور-قضاوت-کند؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14151_می­خواهید-تاریخ-در-باره­تان-چطور-قضاوت-کند؟.aspxیکبار من را به خانه ببرFri, 25 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14122_یکبار-من-را-به-خانه-ببر.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14122_یکبار-من-را-به-خانه-ببر.aspxلاکپشت های در خطر انقراض را زنده زنده میسوزاندFri, 25 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14098_لاکپشت-های-در-خطر-انقراض-را-زنده-زنده-میسوزاند.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14098_لاکپشت-های-در-خطر-انقراض-را-زنده-زنده-میسوزاند.aspxسالیانه چند اسب باید به خاطر مسابقات اسبدوانی جانشان را از دست بدهند؟Wed, 23 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_93_14060_سالیانه-چند-اسب-باید-به-خاطر-مسابقات-اسبدوانی-جانشان-را-از-دست-بدهند؟.aspxhttp://pug.ir/pug_93_14060_سالیانه-چند-اسب-باید-به-خاطر-مسابقات-اسبدوانی-جانشان-را-از-دست-بدهند؟.aspx