پرشین پتhttp://pug.irپرشین پت | پت شاپ کلینیک دامپزشکی |آرایشکاه حیوانات|fa-IRتمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت پرشیا دام بین الملل(سهامی خاص ) میباشد.admin@pet.greenhost.comدرس چهارم: ادب سگFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_9_درس-چهارم--ادب-سگ.aspxhttp://pug.ir/pug_61_9_درس-چهارم--ادب-سگ.aspxیادگیری، تشویق، تنبیه در سگ هاSat, 11 Jun 2011 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_30186_یادگیری،-تشویق،-تنبیه-در-سگ-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_30186_یادگیری،-تشویق،-تنبیه-در-سگ-ها.aspxچه کارهایی نباید برای سگها کردچه کارهایی نباید برای سگها کردThu, 14 Nov 2013 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_62207_چه-کارهایی-نباید-برای-سگها-کرد.aspxhttp://pug.ir/pug_61_62207_چه-کارهایی-نباید-برای-سگها-کرد.aspxآموزش دست بده و بزن قدش مخصوص سگهاWed, 25 Dec 2013 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_62733_آموزش-دست-بده-و-بزن-قدش-مخصوص-سگها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_62733_آموزش-دست-بده-و-بزن-قدش-مخصوص-سگها.aspxدندان در آوردن توله سگ هاMon, 17 May 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_12467_دندان-در-آوردن-توله-سگ-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_12467_دندان-در-آوردن-توله-سگ-ها.aspxجلوگیری از سر و صدای حیوانFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_64_جلوگیری-از-سر-و-صدای-حیوان.aspxhttp://pug.ir/pug_61_64_جلوگیری-از-سر-و-صدای-حیوان.aspxتعلیم نشسته ماندنFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_72_تعلیم-نشسته-ماندن.aspxhttp://pug.ir/pug_61_72_تعلیم-نشسته-ماندن.aspxدرس دوم: همگام بشينFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_7_درس-دوم--همگام-بشين.aspxhttp://pug.ir/pug_61_7_درس-دوم--همگام-بشين.aspxچهار اصل خلاصه در رابطه با تربيت سگFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_80_چهار-اصل-خلاصه-در-رابطه-با-تربيت-سگ.aspxhttp://pug.ir/pug_61_80_چهار-اصل-خلاصه-در-رابطه-با-تربيت-سگ.aspxغر غر کردن سگهاFri, 18 May 2012 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_47887_غر-غر-کردن-سگها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_47887_غر-غر-کردن-سگها.aspxتعلیم توالت رفتن سگFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_51_تعلیم-توالت-رفتن-سگ.aspxhttp://pug.ir/pug_61_51_تعلیم-توالت-رفتن-سگ.aspxپارس کردن در سگهاThu, 07 Oct 2010 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_17233_پارس-کردن-در-سگها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_17233_پارس-کردن-در-سگها.aspxنخوردن غذا از روی زمینSat, 14 Jan 2012 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_40127_نخوردن-غذا-از-روی-زمین.aspxhttp://pug.ir/pug_61_40127_نخوردن-غذا-از-روی-زمین.aspxبرو تو جاتMon, 17 May 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_12373_برو-تو-جات.aspxhttp://pug.ir/pug_61_12373_برو-تو-جات.aspxکلیاتFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_46_کلیات.aspxhttp://pug.ir/pug_61_46_کلیات.aspxمراقبت از توله سگ جدیدTue, 25 Jan 2011 20:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_21424_مراقبت-از-توله-سگ-جدید.aspxhttp://pug.ir/pug_61_21424_مراقبت-از-توله-سگ-جدید.aspxروش هایی برای آموزش به سگهای بزرگ و بالغMon, 17 May 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_12240_روش-هایی-برای-آموزش-به-سگهای-بزرگ-و-بالغ.aspxhttp://pug.ir/pug_61_12240_روش-هایی-برای-آموزش-به-سگهای-بزرگ-و-بالغ.aspxجلوگیری از جویدن اشیاءFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_59_جلوگیری-از-جویدن-اشیاء.aspxhttp://pug.ir/pug_61_59_جلوگیری-از-جویدن-اشیاء.aspxچگونگی تنظیم و تغییر نگرش آلفا بودن در سگ هاFri, 13 Sep 2013 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_61507_چگونگی-تنظیم-و-تغییر-نگرش-آلفا-بودن-در-سگ-ها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_61507_چگونگی-تنظیم-و-تغییر-نگرش-آلفا-بودن-در-سگ-ها.aspxتشویق در سگSat, 11 Jun 2011 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_30187_تشویق-در-سگ.aspxhttp://pug.ir/pug_61_30187_تشویق-در-سگ.aspxاستفاده ازروزنامه به عنوان محل توالتFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_55_استفاده-ازروزنامه-به-عنوان-محل-توالت.aspxhttp://pug.ir/pug_61_55_استفاده-ازروزنامه-به-عنوان-محل-توالت.aspxتعلیم رد یابی و جستجوFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_79_تعلیم-رد-یابی-و-جستجو.aspxhttp://pug.ir/pug_61_79_تعلیم-رد-یابی-و-جستجو.aspxچه زمانی می توان گفت سگ از حالت آلفا خارج شده است؟Fri, 13 Sep 2013 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_61508_چه-زمانی-می-توان-گفت-سگ-از-حالت-آلفا-خارج-شده-است؟.aspxhttp://pug.ir/pug_61_61508_چه-زمانی-می-توان-گفت-سگ-از-حالت-آلفا-خارج-شده-است؟.aspxتعلیم توالت رفتن(2)Fri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_52_تعلیم-توالت-رفتن(2).aspxhttp://pug.ir/pug_61_52_تعلیم-توالت-رفتن(2).aspxتربیت سگ های پلیسیFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_77_تربیت-سگ-های-پلیسی.aspxhttp://pug.ir/pug_61_77_تربیت-سگ-های-پلیسی.aspxاجتماعی کردن سگهاTue, 21 Jun 2011 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_30864_اجتماعی-کردن-سگها.aspxhttp://pug.ir/pug_61_30864_اجتماعی-کردن-سگها.aspxچگونه یک سگ بیش فعال را آرام کنیم ؟ ( ترجمهFri, 30 Jul 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_15118_چگونه-یک-سگ-بیش-فعال-را-آرام-کنیم-؟-(-ترجمه.aspxhttp://pug.ir/pug_61_15118_چگونه-یک-سگ-بیش-فعال-را-آرام-کنیم-؟-(-ترجمه.aspxتعلیم ایستFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_18_تعلیم-ایست.aspxhttp://pug.ir/pug_61_18_تعلیم-ایست.aspxروش صحیح پیاده روی با سگ(قسمت اول)Thu, 10 Jun 2010 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_13589_روش-صحیح-پیاده-روی-با-سگ(قسمت-اول).aspxhttp://pug.ir/pug_61_13589_روش-صحیح-پیاده-روی-با-سگ(قسمت-اول).aspxتعلیم خوابیدنFri, 18 Jul 2008 19:30:00 GMThttp://pug.ir/pug_61_19_تعلیم-خوابیدن.aspxhttp://pug.ir/pug_61_19_تعلیم-خوابیدن.aspx