پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

متن کامل خبر

زبان و حس چشایی در جانوران


تاریخ ایجاد 1390/06/01  تعدادمشاهده  5571 بازگشت
زبان و حس چشایی در جانوران

زبان عضو مربوط به حس چشایی است که با کمک آن تمایز و تشخیص مزه ها برای حیوان ممکن می شود.


گیرنده های چشایی در جوانه های چشایی واقع در زبان و کام نرم قرار دارند. در حیوانات سه نوع پرز چشایی مشاهده می شودکه عبارتند از:
پرزهای قارچی: در تمام نواحی بخصوص بخش جلوی زبان دیده می شوند.
پرزهای جامی: در گوشتخواران و انسان به صورت دو ردیف پرز به صورت 8 در عقب زبان قرار دارند. این پرزها در نشخوارکنندگان به صورت دو ردیف طولی در عقب زبان دیده می شوند.
چشایی چیست؟درک مزه خوراکی ها را چشایی می گویند.
چگونه چشایی انجام می شود؟
از برخورد هر چیزی با زبان، مولکول هایی به حرکت در می آیند و اعصاب مخصوصی را تحریک می کنند. این اعصاب همان اعصاب چشایی هستند که موجودات به کمک آنها از هرچیزی طعم خاصی را حس می کند.
البته فقط می توان طعم موادی را چشید که قابل حل شدن باشند؛ یعنی اتم های آن بتوانند به آزادی حرکت کنند. بنابراین، اگر یک قطعه شیشه را روی زبان بگذارد، از آن طعمی نخواهد چشید.
گفته شد که چشایی از حرکت مولکول ها پدید می آید. حال هر چیزی که بیشتر این مولکول ها را به حرکت آورد، طعم تندتری دارد. به همین دلیل چیزهای داغ بیشتر از چیزهای سرد، طعم به زبان می دهند. این هم باید گفته شود که در سطح زبان، اعصابی گسترده شده اند که به نام تکمه های چشایی نامیده می شوند. زیرا ساختمانشان به شکل تکمه هایی پراکنده است. نخستین بار این تکمه ها هستند که طعم غذاها را حس می کنند.
یکی از بزرگترین لذت های انسان، چشیدن مزه خوراکی ها می باشد؛ ولی حس چشایی تنها برای لذت بردن نیست. جانواران وانسانها از این حس به عنوان یک وسیله دفاعی نیز استفاده می کند؛ یعنی بسیاری از غذاهای زیان آور را به وسیله این حس تشخیص می دهد و از خوردن آنها خودداری می کند.

کاربران با این تگها این مقاله را پیدا کرده اند :

بهترین

زیان

حرکت

روی

لیسیدن

ماهیان

عضو

لامسه

مربوط

اختاپوس

قویترین

تصویر

اطلاعاتی

بینایی

فانتزی

جوانه

اعصاب

قویتر

طوطی

قوی

جانور

باره

کدام

کام

اهلی

5

زبان

بویایی

اموزش

هشت

شنوایی

پرندگان

كدام

نشخوارکنندگان

خزندگان

گربه

ميان

نقاشی

1

مختلف

حیوانی

طبیعت

جانوران

ترین

ابتدايي

اور

برترین

ی

بويايي

موجودات

مقایسه

حيوانات

بـه

حس

شکل

حسی

چگونگی

-

حرکتی

تحقیق

بیشترین

بهترين

است

مراحل

سگ

نظر

نام

عصب

فراصوت

اسم

شیر

اندام

حيوان

چشایی

زیبا

درحیوانات

آموزش

سگها

3

تصوير

انسان

عکس

حیوان

حيواني

یکــــــ

ماهی

حیوانات

4

اشکال

نظرات کاربران
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 0
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
 

احساس‌های اولیه چشایی خرطوم و حس بویایی در فیل